Porsche Croatia d.o.o.
Impressum

Porsche Croatia d.o.o.
Generalni uvoznik za Volkswagen

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2
10 010 Zagreb
HRVATSKA

Telefon +385 1 6269 111
Fax +385 1 6224 052
E-Mail: info@porschecroatia.hr

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. Matični broj poslovnog subjekta: 1435396. Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754 Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK/10.433.339,97 EUR, uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave

Martin Wienerroither, Vicko Ljuban
Kontakt: info@porschecroatia.hr

Direktor

Filip Rakulj
Kontakt: volkswagen@porschecroatia.hr

Voditelj marketinga i PR-a:

Marko Dragun
Kontakt: volkswagen@porschecroatia.hr

Veliki kupci

Direktor: Dražen Došen

Kontakt: veliki.kupci@porschecroatia.hr

Postprodaja:

Direktor postprodaje: Marko Blažević
Voditelj marketinga i PR-a: Stjepan Nikolac
Skrb o kupcu: Martina Pavlović

Kontakt: postprodaja@porschecroatia.hr