Porsche Croatia d.o.o.
Impressum

Porsche Croatia d.o.o.
Generalni uvoznik za Volkswagen

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2
10 010 Zagreb
HRVATSKA

Telefon +385 1 6269 111
Fax +385 1 6224 052
E-Mail: info@porschecroatia.hr

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. Matični broj poslovnog subjekta: 1435396. Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754 Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

Uprava

Ivo Ivančević
Florian Steiner

Prodaja

Osobna vozila: Ronald Barčan
Voditeljica marketinga i PR-a: Ana Samaržija
Upiti kupaca – nova vozila: Marko Đurašin
Gospodarska vozila: Ronald Barčan
Veliki kupci: Dražen Došen

Kontakt: volkswagen@porschecroatia.hr

Postprodaja:

Rukovoditelj postprodaje: Vicko Ljuban
Rukovoditelj marketinga: Nenad Jović
Rukovoditelj servisne tehnike: Marko Blažević
Rukovoditelj originalnih dijelova: Ronald Bürgler
Rukovoditelj homologacije: Robert Gogić
Skrb o proizvodu: Ivan Mihelčić
Skrb o kupcu: Martina Pavlović

Kontakt: postprodaja@porschecroatia.hr